İstedadlı və təşəbbüskar mədəniyyət ADAMI

02:43 20.05.2023 401
Həyat ucu-bucağı görünməyən, sirli-sehrli, şəfalı-cəfalı, acılı-şirinli, möhtəşəm və ecazkar bir məkandır. Ömür isə bu məkanda alovlana-alovlana alışıb, yana-yana, əriyə-əriyə sönüb qürub edən bir zamandır. Bu zaman axın-axın illərdir. Bu axının içərisində insan ömrü, insan həyatı da var. Beləcə ulu Tanrının yaratdığı insan öz yaratdıqları ilə əbədi yaşayır. Bu isə insanı tarixə çevirir, zamanın ovcunda əzilən deyil, qalib gələn ziyaya döndərir. Belə ziyalılardan biri də dəyərli insan, ləyaqətli və cəfakeş vətəndaş, bacarıqlı və təşəbbüskar mədəniyyət adamı olan Kamran Musayevdir.

Kamran müəllimi cöxdan tanıyıram. Uzun illər respublikamızın mədəniyyət sahəsində calışmış bu şəxs haqqında saatlarla, günlərlə danışmaq, yazmaq olar. O, zəngin təfəkkürünün məntiqiliyi, natiqliyi, əməldə fəzilətçilik və xeyirxahlığı, fəaliyyətdə mübarizliyi və tükənməz səbri sayəsində insanlıq zirvəsini fəth edib. Bu zirvə yalnız müdriklik səlahiyyəti verilən insanlara nəsib ola bilər. O, bir çoxunun dərdinə dərman, ürəyinə təpər, işinə yarayan, insanın düşüncəsinin aydınlığını, şəffaflığını, saflığını sevən ziyalımızdır. Belə adamlarla ünsiyyətdə onun münasibətini üzünün zəif, təlatümsüz təbəssümündən sezmək olur. O, heç kəsə ağır söz deməz, yaraya köz basmaz. Kamran müəllim yaxşı bilir ki, tikanlı söz qəlbi qırır, sındırır, insanın ruhi aləmini zədələyir.

Bəli, söhbət Kamran Musayevdən gedir. O Kamran Musayevdən ki, sözünün qədir-qiymətini bilir. O Kamran Musayevdən ki, sözü zərgər dəqiqliyi ilə seçir və onu hədəfə vurur. O Kamran Musayevdən ki, sözünün ağasıdır. O Kamran Musayevdən ki, sözü ilə əməli həmişə üst-üstə düşür. İllər keçdikcə, zaman dəyişdikcə, hamı zamana uyğun hərəkət etməyə çalışır. O isə dəyişməzdir. Ona görə də Kamran müəllim daim qərarlı, sakit, iradəli, səriştəli və seçmək qabiliyyətinə malik, seçdiyini sevən, ona vurulan, ona tapınan bir insandır.

Kamran Musayev Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorlug fakültəsi bitirib. 2008-2018-ci illərdə Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin bir çox müəssisələrində direktor müavini vəzifəsində çalışıb. V.Məmmədov adına Mədəniyyət evi, Maştağa Mədəniyyət Mərkəzi, Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində bacarıqlı, peşəkar rəhbər kimi tanınıb. 2018-ci ildən isə əvvəlcə Zığ mədəniyyət evinin direktoru, 2019-2021-ci ildə Vaqif Mustafazadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, 2021-2022-ci ilədək isə Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzin direktoru vəzifələrində calışıb. Hazırda isə başqa bir dövlət qrumunda rəhbər vəzifədə işləyir. Bir çox beynəlxalq yarislarin mukafatcisi olub. Bir çox ölkələrdə mədəniyyət sahəsində ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edib, müxtəlif mükafatlar qazandırıb. Türkiyədə, Gürcüstanda, Moskva şəhərində dostluq konsertlərinin teskilatcisi olub. Dəfələrlə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən illin ən yaxşı Mədəniyyət işçisi nominasiyasini alıb. Dəfələrlə Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanlara, Fəxri diplomlara layiq görülüb. Şuşa festivalinda təşkilati işlərdə nümunəvi işlərinə görə Mədəniyyət Naziri tərəfindən Fəxri fermana layiq görülüb. Bir deyil, iki deyil. Bir ugur ikinci ugura qapı acıb ona yeni-yeni qələbələr qazandırıb.

Bəli o, hadisələri saf-çürük etməyi, onun səbəblərini aşkara çıxarmağı, çevik hərəkətlə ona cavab verməyi bacaran peşəkar mədəniyyət işcisidir. Bu çeviklik ona cəsarət, güc, şərəf verir. Həqiqətən Kamran Musayev sadə, təbii bir insandır. Onun haqqında yazmaq, danışmaq çətindən də çətindir. Cünki onun haqqında deməyə söz həddən artıq çoxdur. Onun şəxsiyyəti haqqında o qədər faktlar var ki, insan bilmir hansını desin, hansını yazsın. O, xeyirxahlığı, prinsipiallığı və mərhəmətliliyi özündə təcəssüm etdirən nurlu bir simadır. Hələ yaşının o vədi olmasa da onun zəkası, istedadı, həyat tərzi, dünyaya və özünə münasibəti, sözün həqiqi mənasında, ilahilərə məxsusluğu təzahür etdirir.

Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin “Xeyir və Şər” mənzum hekayəsindəki ibrətamiz faktlar diqqəti daha çox cəlb edir. Onun “Yeddi gözəl” poemasında Cin şahzadəsinin söylədiyi bu hekayətdə xeyirlə şərin mübarizəsi əks etdirilir. Əsərdə Xeyir, kürd və kürdün qızı xeyirxah qüvvələr, xeyirxahlığı təmsil edən surətlərdir. Şər isə burada pisliyi, mənfiliyi əks etdirir.

Susuz səhrada Xeyir bir içim su üçün Şərə yalvarır, ona qiymətli ləl təklif edir. Lakin Şər öz adı kimi iş görərək nəinki Xeyirə su vermir, əksinə, gözlərini də çıxararaq onu tək-tənha qoyub gedir. Xeyiri bir kürd qızı xilas edir. Gözlərini isə qızın atası sağaldır. Xeyir bunların yanında qalaraq bir ailə kimi yaşayır. Kürd ona öz doğma övladı kimi münasibət göstərir, qızını da Xeyirə verərək bütün var-dövlətini onun sərəncamına verir. Xeyir, kürd və kürd qızı arasında olan münasibətlər təmənnasız olub, əsl xeyirxahlıq nümunələridir. Onların hər birinin xeyirxahlığı cavabsız qalmayıb, digəri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Xeyirin yaxşı işləri bununla bitmir. O, öz ölkəsinə qayıdarkən adına uyğun hərəkət edərək xəstə şah qızını sağaldır, heç bir təmənna güdmür. Ona var-dövlət təklif edən şaha Xeyir belə söyləyir:

Heç şeydə yox gözüm qoca dünyada,
Mənim verəcəyim dərman-dava da
Allah rizasına veriləcəkdir.

Mənfur Şərin isə əsərdə aqibəti öz xasiyyətinə uyğun olur, onun xəyanət üzərində qurulan səadəti heçə dönür, puç olur.

Hekayə şərin, zülmün uzun sürməyəcəyinə, xəyanətkar adamın gec-tez cəzaya çatacağına oxucunu inandırır. İnsan səadətinə yüksək qiymət verən şair xoşbəxtliyin qədrini bilməyi, insanlara bir-birinə arxa, dayaq olmağı, həyatı gözəlliklər və dünya nemətlərindən birlikdə faydalanmağı tövsiyə edir.

Hekayədə bir daha təsdiq olunur ki, xeyirxahlıq, yaxşılıq, düzlük, ədalət zərbələrə məruz qala bilər, əzilə bilər, lakin heç vaxt məhv edilə bilməz. Vicdanı pak, nəfsi təmiz olan insanlar heç vaxt xeyiri məhv etməyə qoymazlar. Bəşəriyyət həmişə insanlığa bəla kəsilmiş şərə qarşı mübarizə aparmalı, xeyirxahlığı, ədaləti yaşatmalı, şəri, zülmü məhv etməlidir.

Həmişə bu məsəli çəkəndə istər-istəməz Kamran Musayevin həyatda etdiyi saysız-hesabsız yaxşılığı yada düşür. Xalqımızın ən gözəl xüsusiyyətlərindən olan insana yaxşılıq etmək, qayğı göstərmək Kamran müəllimin əqidə manifestidir. Onun yaxşılıq etdiyi insanların sayını müəyyənləşdirmək çox çətindir. O, insanlara qayğı göstərir, onların işinə yarayır. Bu, onun həyatını mənalandırır, dəyərini, qiymətini yüksəldir. Kamran Musayev, sözün həqiqi mənasında, bir çox insan üçün ümid və inam yeridir.

Kamran Musayev kimi insanlar elədikləri yaxşılıqlarda, başlarını sığalladıqları yetimlərin dualarında, qollarından tutub qaldırdıqları kimsəsizlərin ruhlarında yaşayıblar. Yaşayırlar… Kamran müəllim də bax beləcə ömür sürmüş ziyalıdır. O, hədisz dərəcədə alicənab, təvazökar, insandır, özünü həyatda həddən artıq sadə aparır.

Tarixdə nə baş verirsə, onu insan edir. İnsanın yaratdığı böyük dəyərlərə qiymət verərkən biz tarixdən kənara çıxırıq. K.Yaspers yazırdı: “Biz insanı özünün yaratdığı nəhəng əməllərdə görərkən tarixin sərhədini keçirik; bu əməllərlə insan varlığı tapıb başa düşür və onu başqaları üçün də əlçatan edir”. Kamran Musayevin həyatinın, fəaliyyətinin özəyini məhz bu ali məqam əhatə edir.

Kamran müəllim bütün zamanlarda öz ləyaqətini, izzəti-nəfsini qoruyub saxlaya bilib. Görkəmli Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin belə bir fikrini yada salmaq çox vacibdir: “Başqasına etdiyin yaxşılığı unuda bilərsən, ancaq sənə edilən yaxşılığı unutmamalısan”. Bu fikir həmişə mənim qəlbimdə yaşayır. Ona görə də Kamran müəllimin etdiyi yaxşılıqları, qayğıkeş əməlləri, xeyirxah və inamlı işləri onu insanların qəlbində daim ucaldır, zirvələrə qaldırır. Onun insanlara həmişə səmimi, xeyirxah və qayğıkeş olması gənc məmurlar üçün əbədi bir örnəkdir.

O da var ki, Kamran Musayev həddən artıq tələbkardır. O, biganəliyi xoşlamır. Elinin-obasının qədrini biləndir, xalqa xidməti həyatının məna və məqsədi hesab edir. Kamran müəllim saf əqidəsi və məsləki olan adamdır. Onun əqidəsi həmişə humanizmə, həqiqətə, ədalətə söykənib. O öz müdrikliyi, zəkası, dünyanı dərketmə qabiliyyəti ilə başqalarından fərqlənir, xalq adamıdır, ən əsası vətəndaş-ziyalıdır.

Antik dövr filosofu Epikürün şagirdlərindən onları müəllimə bağlayan nədir, – sualına şagirdləri belə cavab veriblər: “Bizi Epikürə bağlayan onun həmişə özü-özünə bərabər olmasıdır”. Bu epitet tamamilə Kamran müəllimə aiddir: o həmişə özü-özünə bərabərdir, təkrarsızdır – həmişə Kamran müəllimdir! Kamran Musayev həmçinin insanlığı, şəxsiyyəti, səmimiyyəti uca tutub qiymətləndirən, onu qorumağı bacaran şəxsiyyətlərdəndir. O, adamlar arasında özünün xoş olduğu ən ülvü keyfiyyətləri ilə seçilən-sayılan nüfuz sahibidir. Təbiətən sakit, mülayim, həddən artıq nəvazişli və qayğıkeşdir.

Sokratdan soruşardılar: “İnsanda ən çox nəyi qiymətləndirirsən?” Filosof tərəddüd etmədən “İnsaniyyəti, insana layiq keyfiyyətləri”- deyə cavab verərdi. Hər bir insan üçün insaniyyətə tam sahib olmaq ən böyük şərəfdir. Məhz Kamran müəllimlə təmasda olarkən həmişə onun söz-söhbətlərindən, davranışından, özünə münasibətdə belə bir ilahi fikir nur kimi ətrafa yayılır: “İnsanlar, insan olun, bu Sizin birinci vəzifənizdir!”. Kamran Musayevin gənclərə anlatmaq istədiyi saf əqidə və məslək məhz budur! O, sözdə, əməldə, davranışda, düşüncədə, fikirlərdə əsl ziyalı olmagı nümayiş etdirir. O, bu zirvədə uca, əzəmətli, qədd-qamətlidir! Və bu qamət, bu vüqar, bu əzəmət ona həmişə yaraşıb, yaraşır və yaraşacaqdır...

***

Kamran Musayevin daha bir yaxşı keyfiyyəti isə jurnalistlərin də ürəyini fəth edə bilməsidir. Heç zaman onlardan "qaçmır". Onların istənilən məsələ ilə bağlı suallarını cavablandırmağa çalışır. Həm də dəqiqliyi, obyektivliyi, qərəzsizliyi çox sevir və hamıya da bunu tövsiyə edir. Deyir ki, ağa ağ, qaraya qara demək lazımdı. Yalan məlumatlar cəmiyyətə, insanlara zərər gətirər.

Sadəlik insanın yaraşığı, təvazökarlıq isə gözəlliyidir. Hər iki xüsusiyyət Kamran müəllimdə var. Heç nəyə biganə deyil. Bəzi vəzifə sahibləri var ki, qapısına gələn zavallı insanlara simsar olub köməklik göstərməkdənsə biganəlik göstərir... insani dəyərləri unudur. Belələrini görəndə istər-istəməz Kamran müəllimlə görüşlərimi, ona müraciət edənlər və onların ağzı dualı oranı tərk etmələrini xatırlamalı oluram. Kimsənin dərdinə biganə qalmayan Kamran müəllimin xeyirxah əməllərini, mərhəmətini hər kəs bilir. Bu yerdə yenə də Məhəmməd Peyğəmbərin (ə.s.) kəlamlarından misal çəkmək istərdim:

Hansı əməl yaxşıdır?- İnsan ürəyini sevindirmək, acları yedirtmək, darda qalanlara kömək etmək, əldən düşənlərin kədərini azaltmaq və ziyan çəkənlərin zərərini ləğv etmək. Məhz Kamran Musayev Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi davranır.

Allah təaladan istəyimiz odur ki, Kamran Musayev kimi insanları pənahında saxlasın. Bizim mədəniyyətimizin belə qeyrətli, dəyanətli, mərhəmətli, mərd insanlara ehtiyacı var. Allah sizi qorusun Kamran müəllim. Amin!

Azerinform.az
Oxşar xəbərlər

XƏBƏR LENTİ

00:15

İrəvanın separatçıların həbsinə etirazı... - XİN-dən reaksiya

21:30

İşğalın nəticələri

07:24

“Nar” metroda şəbəkəsini gücləndirir

22:02

Hüquqi dövlət

17:00

Azərbaycanın ən sürətli şəbəkəsi indi Xankəndi şəhərində

23:45

Azərbaycanın ən sürətli şəbəkəsi indi Xankəndi şəhərində

23:43

“Nar” şəbəkəsi Xankəndi şəhərində

19:43

Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların nəzərinə! – Sabahdan...

13:39

“Nar” “Sənə ən yaxın” konsepsiyasını təqdim edir

02:34

Hərbçilərimiz Xocavəndin mərkəzində - VİDEO

02:29

Azərbaycan rəsmisi Xankəndidən FOTOSUNU paylaşdı

02:26

Prezident antiterror tədbirlərindən DANIŞDI

02:24

Saakyan, Qukasyan və Arutyunyan Xankəndidədir – Azadlıq radiosu

19:56

Qardaşlıq jesti

01:22

Bu gün Azərbaycanda Anım Günüdür - UNUTMARIQ! UNUTDURMARIQ!

01:15

"Cır-cındır içində, dilənçi, ac...” - Çingiz Abdullayev əsəbiləşdi

01:12

Günün fotosu – Bin Laden ola bilməyən Ruben

00:21

Qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əsgər və zabitlərimiz qürur mənbəyimizdir

01:47

Lənkəran Regional Narkoloji Dispanserin baş həkimi Vüqar Əliyev barədə deyilənlərə TUTARLI BİR CAVAB

23:46

İfrat millətçilik üzərində qurulmuş Daşnaksutyun siyasəti

16:55

“Nar”ın bölgələr üçün “Yerlim+” tarifi ikiqat sərfəli oldu!

21:05

Azərbaycan azad cəmiyyətdir, Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı dövlətdir

20:51

Ciddi təhlükə mənbəyi

02:25

Azərbaycan Milli Kitabxanasının 100 illik yubileyi münasibətilə Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans öz işinə başlamışdır

00:03

Azərbaycan Milli Kitabxanası TƏKZİB EDİR: "Milli Kitabxana açıqdır və..."

16:52

“Nar”dan əla fürsət: Köhnə smartfonunu sərfəli şərtlərlə sat!

07:35

Allah rəhmət eləsin!

02:00

Paşinyan üçün SONUN BAŞLANĞICI – İrəvanı itirən Nikolu kim xilas EDƏCƏK?

22:53

DİPLOMSUZ ŞƏHİD VƏ QAZİLƏRİMİZ…

22:49

Birgə ticarətin inkişaf dinamikası

13:13

“Nar” “Bilik günü”-də Füzuli və Tərtərdəki məktəblərə dəstək olub

23:45

Ağsu şəhər 3 saylı tam orta məktəbdə 15 sentyabr "Bilik günü"nə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir

13:06

“Nar” beynəlxalq mükafata layiq görüldü

07:46

“Nar”dan yeni dərs ili üçün əla fürsətlər!